Your project manager

Your project manager

Project design and coordination with local and international stakeholders

Read More

Your communication specialist

Your communication specialist

Content creation, web & social media management and corporate communication

Read More

Your museum professional

Your museum professional

Strategies, management, communication and photography for museums

Read More

Revis(it)ant la Capella, la Pedrera i Courbet

Tres mini-ressenyes d’exposicions en curs És un dilema continu: com millor reflectir les impressions que queden després d’una visita d’exposició? Quins aspectes interessarien més els lectors? O es fa una ressenya molt detallada incloent-hi tots els aspectes (contingut, museografia, comunicació etc.) o s’opta per una pinzellada que sempre queda curt i incomplert. Al Twitter acostumo…

Primeres impressions del Museu Blau

En la Grècia antiga, la paraula “νέα” tenia una connotació negativa. Una cosa nova significava d’entrada algú sospitós i de poc fiar. Això ha canviat radicalment. Al súper ens venen productes “nous!” sense parar i d’entrada pensem que és una cosa que ha millorat. En molts casos també és el cas, però en altres no…